Κατατέθηκε το ασφαλιστικό για το Δημόσιο

Οπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου το έτος ηλικίας για τη συνταξιοδότηση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στο Δημόσιο θα είναι το 65ο ενώ οι νέοι διοριζόμενοι από 1/1/2011 θα ενταχθούν στο ενιαίο καθεστώς ασφάλισης


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου.

Οπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου το έτος ηλικίας για τη συνταξιοδότηση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στο Δημόσιο θα είναι το 65ο ενώ οι νέοι διοριζόμενοι από 1/1/2011 θα ενταχθούν στο ενιαίο καθεστώς ασφάλισης (ΙΚΑ).

 

Παράλληλα, από την 1η Αυγούστου οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ θα καταβάλλουν εισφορά ΛΑΦΚΑ.

 

Για την εξίσωση των ορίων ηλικίας, το νομοσχέδιο ορίζει τους όρους και την περίοδο εφαρμογής ως εξής:

 


 • Η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών θα ξεκινήσει από 01/01/2011.
 • Η εξίσωση θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2013.
 • Το όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65ο έτος ηλικίας.

 

Ειδικότερα, με βάση το σχέδιο νόμου:

 

 • Αυξάνονται από 1/1/2011, σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
 • Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη).

 

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992 θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας:

 

 • Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει εντός τριετίας, δηλαδή για όσους συμπληρώσουν την 25ετία από 1/1/2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 52ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
 • Το 50ο έτος για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία), μειώνοντας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών αυτής της περίπτωσης.
 • Το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1/1/1983 και μετά. Η αύξηση του ορίου ηλικίας για τις γυναίκες θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το όριο ηλικίας ορίζεται στο 61ο έτος, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το έτος 2012, το όριο ηλικίας ορίζεται στο 63ο έτος και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013, το όριο ηλικίας ορίζεται στο 65ο έτος.

 

Εξισώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία, πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Το όριο αυτό ορίζεται στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

 

Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 

Ορίζεται ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2010, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Παραδείγματα

Σε σχετική ανακοίνωση για το εν λόγω νομοσχέδιο και τον τρόπο εφαρμογής του, το υπουργείο Οικονομικών παρέθεσε και τα εξής παραδείγματα:

Άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος οι δε γυναίκες το 50ο, εξισώνονται από 1/1/2011:

 

 • Έτος θεμελίωσης το 2011, όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 52ο έτος.
 • Έτος θεμελίωσης το 2012, όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 55ο έτος.
 • Έτος θεμελίωσης το 2013, όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 65ο έτος.

Άνδρες και γυναίκες με τρία παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 20 έτη υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (οι άνδρες μόνο εφόσον είναι χήροι ή έχουν επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση), εξισώνονται από 1/1/2011:

 

Έτος θεμελίωσης το 2011, έτη υπηρεσίας 21 και όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 52ο έτος.

 

 • Έτος θεμελίωσης το 2012, έτη υπηρεσίας 23 και όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 55ο έτος.
 • Έτος θεμελίωσης το 2013, έτη υπηρεσίας 25 και όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών το 65ο έτος.

 

Άνδρες και γυναίκες με ανάπηρα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος οι δε γυναίκες το 50ο, εξισώνονται άμεσα από 1/1/2011 με μείωση του ορίου ηλικίας των ανδρών από το 65ο έτος στο 50ο έτος.

 

Άνδρες και γυναίκες με ενήλικα παιδιά ή χωρίς παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος οι δε γυναίκες το 60ο, εξισώνονται από 1/1/2011:

 

 • Έτος θεμελίωσης το 2011, όριο ηλικίας το 61ο έτος.
 • Έτος θεμελίωσης το 2012, όριο ηλικίας το 63ο έτος.
 • Έτος θεμελίωσης το 2013, όριο ηλικίας το 65ο έτος.

 

 

 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επεκτείνονται και στο Δημόσιο όσα ορίζονται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Ειδικότερα:

 

 • Καθιερώνεται από 1/1/2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
 • Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξής τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
 • Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), θα υπάγονται από 1/1/2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
 • Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.
 • Καταργείται εφεξής το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
 • Από 1/8/2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 10% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.

Ολοι στα 65 με μειωμένη σύνταξη

Αλλαγές-σοκ στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο προβλέπει το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κλείνει τις πόρτες εξόδου πριν από το 65ο έτος. Ενδεικτικό της δριμύτητας των αλλαγών είναι πως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης φτάνει μέχρι και τα 15 χρόνια, με μεγάλες χαμένες τις μητέρες ανηλίκων.

Περισσότερο χαμένοι όσοι ασφαλίστηκαν από 1/1/1983 έως 31/12/1992 !!

Οι αλλαγές θα προχωρήσουν με διαδικασίες-εξπρές και είναι χαρακτηριστικό πως η αύξηση των ορίων ηλικίας ξεκινά το 2011 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2013. Οι πλέον χαμένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν το κρίσιμο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

Ολοι στα 65 με μειωμένη σύνταξη

Ωστόσο επηρεάζονται και συγκεκριμένες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων -που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983- καθώς για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα απαιτούνται σταδιακά 25 έτη δουλειάς (από 17,6 έτη). Αντιθέτως για τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στη διάταξη, που επιτρέπει την «έξοδο» με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου.

Επίσης από το 2015 θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και το ποσοστό αναπλήρωσης θα μειωθεί στο 64% για όσους συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέσα σε μία μεταβατική περίοδο τριών ετών.

Επτά είναι οι κυριότερες αλλαγές στα όρια ηλικίας και στα έτη ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση:

 • Εξομοιώνονται, σταδιακά έως το 2013 ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982.
 • Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά σταδιακά (σύμφωνα με τα ανωτέρω) από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
 • Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) εντός της τριετίας όπως ακριβώς και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις.
 • Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.
 • Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας.
 • Το 60ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας.
 • Το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά.
 • Εξομοιώνεται μέσα στην επόμενη τριετία το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη.
 • Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 • Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου.

Στην πυρά τα κεκτημένα
Τέσσερις ομάδες στο στόχαστρο

Τέσσερις ομάδες βρίσκονται στο «στόχαστρο» του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, που κατατίθεται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Από τις προωθούμενες αλλαγές στις συντάξεις απειλούνται: οι συνταξιούχοι που εργάζονται, όσοι παίρνουν σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ, οι χήρες, αλλά και οι άγαμες θυγατέρες.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται τα ακόλουθα:

1 Επιβάλλονται περιορισμοί τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου όσο και στους επιζώντες συζύγους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον δημόσιο τομέα ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.

Ουσιαστικά, θα υπάρξει ενιαίο μοντέλο με τον ιδιωτικό τομέα και θα προβλέπονται τα εξής:

 • Η σύνταξη αναστέλλεται σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι κάτω των 55 ετών και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
 • Η σύνταξη περικόπτεται για όσους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι άνω των 55 ετών και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Ειδικά για τους συνταξιούχους που ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ προβλέπεται πως μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους καταβάλλουν εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

2 Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων.

Επιπλέον αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.

3 Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.

4 Από 1η Αυγούστου θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ. Ο συντελεστής θα είναι κλιμακούμενος από 3% έως 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.

Στον αντίποδα κερδισμένοι αναμένεται να βγουν όσοι ασφαλισμένοι του Δημοσίου έχουν διαδοχική ασφάλιση, καθώς θα υπάρξουν οριακές βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Νεος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης
Περικοπές με επτά ψαλιδιές

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στο Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προβλέπουν τα δύο Ασφαλιστικά νομοσχέδια, που μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθούν στη Βουλή. Συγκεκριμένα:

1 Από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν «βασική» και «αναλογική» σύνταξη.

2 Η βασική αναλογεί στη συμμετοχή του κράτους και για όσους αποχωρούν στο 65ο έτος θα είναι 360 ευρώ.

3 Η αναλογική θα υπολογίζεται με κλιμακούμενους συντελεστές, ανάλογα τα έτη ασφάλισης και τον μισθό του εργαζομένου. Ο μέσος συντελεστής θα είναι 1,2%, με αποτέλεσμα το ποσοστό αναπλήρωσης να διαμορφώνεται στο 48%.

4 Το τελικό ποσό της σύνταξης προκύπτει από το άθροισμα της βασικής και της αναλογικής. Το ποσοστό αναπλήρωσης αναμένεται να είναι 64% για όσους συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.

Σήμερα το ποσοστό για τους παλαιούς ασφαλισμένους είναι 80% για τα έτη μέχρι και το 2007, ενώ για τα έτη από το 2008 και μετά μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα τον χρόνο. Για τους νέους ασφαλισμένους η αναπλήρωση είναι 70%.

5 Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί ένας μεικτός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Ετσι τα χρόνια έως και το 2010 θα υπολογίζονται με το παλαιό καθεστώς και τα έτη ασφάλισης από το 2011 έως και το 2014 με τους νέους συντελεστές.

6 Τα έτη ασφάλισης που υπολογίζονται με το νέο σύστημα θα αυξάνονται κατά 12 μήνες τον χρόνο. Ετσι το 2016 έξι χρόνια θα υπολογίζονται με το νέο καθεστώς, το 2017 επτά έτη και ούτω καθεξής.

7 Σταδιακά για το ποσό της σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ασφαλιστικού βίου.

Πηγή:ΕΘΝΟΣ online


ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

alt

Γ.Σ.Ε.Ε. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ 11:00 πμ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
Τις εργασιακές σχέσεις, το εισόδημα, 
τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα- Αντιστεκόμαστε όλοι ΜΑΖΙ...

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση σε συνεργασία με το ΔΝΤ και την Ε.Ε. αποφάσισαν στο όνομα της κρίσης να καταργήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Έτσι με βάση το περίφημο μνημόνιο προχώρησαν στην κατά 35% μείωση των μισθών και των συντάξεών μας, σε απολύσεις, σε νέα φορολογικά βάρη, στο πάγωμα των αυξήσεων, στις νέες ιδιωτικοποιήσεις, στις ανατροπές των εργασιακών μας σχέσεων, στην κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων.

Σήμερα σειρά έχουν τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, οι εργασιακές σχέσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αποκρατικοποιήσεις.

Η Κυβέρνηση μετά τις γενικές επιλογές της για διάλυση του σημερινού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τη θεσμοθέτηση ενός κεφαλαιοποιητικού και ατομικού συστήματος που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των συντάξεων σε προνοιακά επιδόματα, τη δραματική αύξηση των ορίων ηλικίας, την αύξηση των ετών εργασίας, τη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης έδωσε στη δημοσιότητα τις θέσεις της για την ασφάλιση στο Δημόσιο.

Με τις θέσεις αυτές και με πρόσχημα την ισότητα ανδρών - γυναικών η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με κοινωνικά βάρβαρο τρόπο τις εργαζόμενες στο Δημόσιο. Καταργεί κάθε θετική διάκριση στα όρια ηλικίας και μέσα σε τρία χρόνια τους προσθέτει ακόμη και 15 χρόνια παραμονής στην εργασία.

Ταυτόχρονα με τις επιλογές της στις εργασιακές σχέσεις ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των εργοδοτών. Αυξάνει το ποσοστό απολύσεων, μειώνει δραματικά τις αποζημιώσεις, καταργεί τον κατώτερο μισθό και τις Σ.Σ.Ε.

Θεωρούμε ότι τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούνται είναι κοινωνικά άδικα αλλά και αναποτελεσματικά γιατί οδηγούν στην ανεργία, τη φτώχεια και την ύφεση.

Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την κρίση αλλά οι πολιτικές που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των Τραπεζών και των επιχειρήσεων χορήγησαν νέα προνόμια στους οικονομικά ισχυρούς και με τις φοροαπαλλαγές και τη φοροδιαφυγή, με τις ιδιωτικοποιήσεις και την απουσία κάθε παραγωγικού μοντέλου μείωσαν τα έσοδα του Κράτους και αύξησαν τα ελλείμματα και το χρέος και που σήμερα ικανοποιούν τα αιτήματα των εργοδοτών για αύξηση των απολύσεων, μείωση των αποζημιώσεων, κατάργηση του κατώτερου μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κλπ.

Απαιτούμε να ανακληθούν τα αντιλαϊκά μέτρα, να μην κατατεθεί το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή, να καταργηθεί η συμφωνία με το ΔΝΤ και την Ε.Ε.

Την κρίση να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες